E-postlista

Upsala sf-fans har en gemensam sändlista för att vi ska kunna informera varandra om vad som händer och diskutera vad vi Upsalabor som är intresserade av sf och fantasy kan göra tillsammans.

Du går med genom följa anvisningarna på: http://mail.fandom.se/mailman/listinfo/upsala_fandom.se

Vi finns också på: