Upsalafandom

Om sidan

Upphovsrätt

Upphovsrätt till texter och bilder tillhör respektive upphovsman.

Mjukvara

Sidan har byggts med Zola.

Webbhotell

Sidan drivs på HCoop, ett Internet-kooperativ.

Källkod

Källkod till sidan finns i det här GitLab-arkivet.