Upsalafandom

Lennart Jansson

Dom över sf-författare

Av Lennart Jansson i Nyheter

Om Peter Watts

Den kanadensiska sf-författaren Peter Watts förklarades i fredags skyldig till överfall på en gränsvakt i USA. Exakt vad som har hänt är inte helt klart men det verkar som om vakterna överreagerat rätt ordentligt. Det är inte första gången de har uppträtt arrogant, de verkar vara närmast slumpmässiga i sin ämbetsutövning. Domen kommer i slutet av april. Förhoppningsvis inte det strängaste tänkbara straffet, vilket är två år, för något som närmast motsvarar våld mot tjänsteman.

Nyhetsartikel om händelsen.

Bakgrunden finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Watts.