Upsalafandom

Sten

4 mars 2003

Av Sten i Rapporter

Om pubmöten

Tolv möten i rad hade jag missat. Tolv! Det var inte utan att jag var lite nervös, för det är som bekant mycket som kan hända på ett år. Skulle Williams se ut som vanligt? Skulle den utlovade anstormingen av nya fans göra att jag inte kände igen en enda dinosaur från 2002? Vilka fejder hade blossat upp under året? Skulle jag gå vilse på vägen?

6 november 2001

Av Sten i Rapporter

Om pubmöten

Mitt lilla papper, där jag hade antecknat allt roligt, intressant och viktigt som hände på williamsmötet i tisdags, finns inte. Åtminstone har jag gett upp försöken att hitta det, så jag tänker istället skynda mig att rapportera från minnet. Alla eventuella felaktigheter är alltså inte mitt fel, utan den onda fysiska världens.

Raskt alltså över till rapporten:

4 juli 2000

Av Sten i Rapporter

Om pubmöten

Nej, det här är ingen rapport från Swecon. Vad väntar ni er? Swecon har nyss varit, ju. Rapporter måste mogna tills minnet av det de ska rapportera håller på att blekna bort - det är då de blir sådär härligt förvirrade. Eftersom mitt minne bleknar bort på omkring två veckor är detta följdaktligen en rapport från ett möte för omkring två veckor sedan.

Den fjärde juli, det vill säga dagen innan Ahrvids fjärde-juli-fest, inföll på en tisdag. Tisdagar är trevliga, speciellt vissa av dem. Det här var en sådan. Upsalafandom träffades nämligen på sin månatliga tisdagskväll på Williams i Uppsala. Oräkneliga har dessa tisdagsmöten varit, vilket bevisas av att jag inte har räknat dem. Men de är fler än tre. Många fler.

1 juni 1999

Av Sten i Rapporter

Om pubmöten

Upsalafandom har nu kommit upp i jämnt trettio tisdagsträffar sedan
traditionen återupptogs för... tja, trettio månader sedan, ungefär.

Ni som aldrig varit på någon av våra tisdagsträffar vet inte vad ni
har gått miste om. Denna brist tänker jag återigen råda bot på, med
ett referat baserat på några förvirrade anteckningar från gårdagen:

4 maj 1999

Av Sten i Rapporter

Om pubmöten

De sverifans som inte läser upsalafandomlistan kan ju också få reda på att vi Uppsalamänniskor gör någonting då och då. Första tisdagen i varje månad, nämligen. Ni överlappande läsare har ett utmärkt tillfälle att återuppväcka nya minnen...

7 juli 1998

Av Sten i Rapporter

Om pubmöten

Någon, jag minns inte vem längre, skulle skriva en rapport från senaste mötet i Upsala. Någon i de myllrande människomassor som var där som kan sammanfatta den kaskad av otroliga spektakel som pågick - jag förmår helt enkelt inte.

Hm… Förmodligen var det jag som fick detta på min lott. Harkl