Upsalafandom

konst

Konstprat!

Av Torbjörn i Kåserier

Om hobby och konst

Torbjörn tar sig friheten att sprida sina vanföreställningar om konst, på det att de torde besvära honom (relativt sett) mindre (än andra).

Som vissa phanniska individer tvingats uppleva så är jag väldigt intresserad av konst. Konstprat har en stark tendens att flumma ut och bli ointressant, varför jag föredrar att producera det framför att konsumera det. Jag skulle med andra ord vilja åsamka er några av mina tankar i ämnet i form av frågor, för att sondera fhandoms åsikter:

För mina egna svar, se kommentar.