Upsalafandom

Mars

White Mars

Av Anglemark i Kåserier

Om Mars, rymdexpeditioner och Åre

Jag är just återkommen från några dagar i Åre, och när jag befann mig uppe på Åreskutan så begrep jag mycket väl varför så många forskare och sf-författare drar paralleller mellan de vita vidderna vid polerna och förhållandena på Mars. (Det begrep jag i och för sig innan med, men det levandegjordes på ett suveränt sätt däruppe.)

Landskap