Upsalafandom

sf

Ebooks from Infinity Plus

Av George i Länkar

Om ebooks, sf och web sites

One of my first discoveries in the world of British Science Fiction was the sophisticated website of Keith Brooke and Nick Gevers, Infinity Plus. I liked it so much that I contacted Keith to express my appreciation. We have been in touch since then. The site was online from 1997 to 2006, and became a chief resource for reviews of the best in speculative fiction, as well as high-level articles and interviews. It is now an archive that is well-worth perusing and supporting by donation. Keith is a well-known British SF author, academic, running enthusiast, IT specialist, and most recently seller of ebooks. His store is here.

Sf-musik igen

Av Björn i Kåserier

Om musik och sf

Jag har planerat ett tag att skriva ett genmäle till Johans artikel Det finns inget som heter science fiction-musik. Min huvudsakliga invändning gäller påståendet att musik inte är narrativ. Snarare skulle jag säga att merparten av all musik är är skapad just för att framföra berättelser.

Till att börja med har vi musik satt till poesi. Min erfarenhet från komponering är att tonsättningen spelar stor roll för hur berättelsen, och de flesta sångtexter är berättelser, framstår. Sedan har vi musik för dans. Det är förstås ovanligt med dans utan musik, och även dans är för det mesta narrativ, ofta genom att representera myter, eller som exempelvis i våra pardanser rituellt spela upp våra sociala konventioner. Vid det här laget har jag täckt in merparten av all musik som producerats, men till och med modern konstmusik, även om den inte representerar en specifik berättelser, följer ofta en narrativ mall med en inledning, ett klimax, och ett slut.

Följaktligen tycker jag inte att det är fel att påstå att ett musikstycke är science fiction om det representerar en science fiction-berättelse.

Det är heller inte svårt att finna exempel på musikalbum som i sin helhet utgör science fiction-berättelser. Österikiska mind.in.a.box gör inget annat. David Bowie's 1. Outside är ett annat exempel på en cyberpunkberättelse i musikalisk form.

Jag tycker inte heller att det är orimligt att referera till musik som ingår i t.ex. sf-film för sf när den är skriven för att kunna ingå i den övergripande berättelsens sf-värld. Ett bra exempel är The American Astronaut, en rymdvästernhistoria där ett av de element som gör världen främmande för oss är människornas relation till musik.